गुल्मीको वामीटक्सारमा पहिलो पटक केन्द्रिय प्रसारणको बिद्युत सुचारु