हरिहर संस्कृत, साधारण तथा प्राविधिक विद्यालय पोखराथोक मा कक्षा ११ का बिधार्थी हरुलाई स्वागत कार्यक्रम सम्पन्न।