यस वर्षपनि न्वागी मेला भव्यताका साथ सम्पन्न हुने ।