दुईवटा टाउको, ३ वटा हात र ४ वटा पञ्जा भएको शिशु जन्मियो