गुल्मीमा शिक्षकको गलत सूचनाले विद्यार्थी परिक्षा दिनबाट बञ्चित