गुल्मीको मुसिकोट २ को खस्थोक माबिमा बिद्यालय व्यवस्थापन समितिको पुर्नगठन