हिँउदे वर्षातले कृषकलाई राहत, बृद्ध र बच्चालाई आहत