जनज्योति क्याम्पस मदाने ६ पुर्कोट दह गुल्मीमा स्वागत कार्यक्रम सम्पन्न