गुल्मीमा होलीमा लोला हान्न र सार्बजनिक कार्यक्रममा प्रतिबन्ध