नेकपा छत्रकोटद्धारा क्वारेन्टाइन अवलोकन सगै स्वास्थ्य सामाग्री बितरण