क्वारेन्टाइनमा बस्न अल्छी लागेर ओडारमा गएर बसे युवा