होम कवारेन्टाइनमा मृत्यु भएका पुरुषमा कोरोना पुष्टि