चार दिन देखि खोलाको लेद्रो पानी पिउन विवस बलेटक्सारवासी