नेकपा गुल्मीद्धारा मुसिकोटको पहिरो प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन राहतकोलागि नगद हस्तान्त्रण।