बिद्युत प्राधिकरण गुल्मीको महसुल काउन्टर असार ३१ गते १ दिन बन्द हुने