जिल्लाको सत्यवति गाउँपालिकामा अण्डा उत्पादन हुन थाल्यो