गुल्मी अस्पतालमै आरडिटी पोजेटिभ महिलाको प्रसुती गराइयो