रुरुक्षे गाउँपालिका ३ मा आमा समूहको सक्रियतामा वृक्षारोपण सम्पन्न