जैमिनी नगरपालिकाका दृष्टीबिहिन छात्र आर्थिक अभाबमा शिक्षा बाट बञ्चीत