सँस्कृत माध्यमिक विध्यालय रिडीको सयौँ विगाहा गुठि जग्गाको ब्यवास्था