मिर्गौला पिडितलाइ बचाउन लाग्यो रुरु धार्मिक सेवा सन्चार प्राली