गुल्मीको धुर्कोट १ मा अपांगता भएका बालबालीकाको लागि शिक्षा दिने सक्षमतामा आधारित १ दिने तालिम सम्पन्न