दुई संकटलाई सामना गरेर जिन्दगीको गाडीलाई गुडाउनु पर्नेछ :- मन्त्री ज्ञवाली