रिब्दिकोट गाउँपालिका वार्ड न १ ख्याहामा समुदाय स्तरमा कोरना फैलियो