पाल्पाको अर्गलीमा रोग प्रतिरा्धात्मक क्षमता बढाउनेऔषधि बितरण