स्वास्थ्यकर्मीहरुमा संक्रमण देखिए पछि पाल्पाको रामपुर अस्पतालले आकस्मिक बाहेकको अन्य सेवा बन्द गरेको छ ।