गुल्मी जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेका नेपाल टेलिकमका टावरहरुमा फोरजि सुचारु भएको छ ।