सत्यवती १ अस्लेवाका टिकाराम पान्डेले बिधालयम मा सहयोग गरेर मनाय आफ्नो जन्मदिन