गुल्मीको मालीकामा शैक्षिक सुधारको निम्ती दरबन्दी मिलान