गुल्मीमा सडक बिस्तार गर्ने क्रममा ढुंगालो १ को मृत्यु १ घाइते