नेपालमा थप ७ सय ८ जनामा कोरोना भाइरस कोभिड १९ संक्रमणको पुष्टि