आगन बहुउद्देश्यीय सहकारीको प्रथम साधारण सभा तानसेनमा सम्पन्न