उमालेको चियापत्ती नफ्याँक्नुस्, यसरी गर्नुस् सदुपयोग