अड्गुरी समाज रुपन्देहीद्धारा बिद्यार्थीहरुलाइ पोसाक तथा शैक्षिक सामग्री बितरण