विश्वका ९ करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्यामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि