प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चमा बाजे वकिलको तमासा भनेपछि कारबाही माग