जनशक्ति र जग्गाको समस्या बाट जुध्दै कफि अनुसन्धान केन्द्र