बडिगाडमा वडा टोलमै पुगेर पशु सेवा शिविर सञ्चालन ।।