श्रृङ्गा जनता मा वि श्रृङ्गा गुल्मीमा कक्षा १० मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न