चुनाब एक दिनपनि पछि नसर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ ।।