चर्को मुल्यमा स्थानीय एक बोर्डिङ स्कुलको जग्गासँगै भवन खरिद गर्ने निर्णय