नेपालमा दैनिक कोरोना भाइरसका नयाँ संक्रमितहरूको संख्या घट्दो क्रममा