खेल कुदमा बचेको रकम रिडीका स्व कमल पाण्डेको परिवारलाई ३१ हजार हस्तान्तरण हस्तान्तरण