लक्ष्मीपुर माद्यामिक बिद्यालय सत्यवती ,चेहेमीमा रहेको लक्ष्मीपुर बाल क्लवको पुनर गठन