निर्वाचनमा जानु प्रतिगमन नभएको प्रधानमन्त्रीको दाबी ।।