‘कति पीडा भयो होला मेरी छोरीलाई, अन्तिम पटक के भनिहोला’