वर्तमान लडाई संविधान जोगाउने र भत्काउने विच भएको हो– इन्द्रलाल सापकोटा