गुल्मीमा बैवाहिक वर्ष गाठको खर्च कटाएर आशा अपाङ्गलाई सहयोग