गुल्मीमा घुम्ती शिबिरबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र बिवरण दर्ता संकलन सम्पन्न