पशुपतिमा जलहरी राखेकै दिन सर्वोच्चले दियो नराख्न आदेश